Детската тревожност-причини и следствия

Детската тревожност-причини и следствия

Тревожността е нормално емоционално състояние, което е свързано тясно с друго такова, а именно със страхът. Страхът в основата си е едно естествено и даже необходимо ни чувство, което им за цел да ни предпази и съхрани. Тревожността обикновенно се асоциира с очакван страх от нещо, което би могло да се случи в бъдещето. Тревожността […]