8) Робинята Изаура – модерна версия

8) Робинята Изаура - модерна версия

И така,това беше, моето първо запознанство с фрау Шедска.
Да, фамилията е славянска, впоследствие разбрах, как навремето голямата красавица от полски произход,бе емигрирала в Западна Германия и разполагайки единствено с красотата си, бе успяла да замае главата на един от най-влиятелните в този град мъже,богат уважаван и…в пъти по-стар от нея.
Фрау Шедска, след женитбата си, никога повече не бе работила или правила, каквото и да било друго.
Единият етаж на къщата,подземният, е бил използван навремето, само за прислугата,която е била доста голяма..
Съвсем, като на филм за съвременна Пепеляшка..

Разбира се, тези неща аз разбрах доста по-късно, както и много други, които накараха доста мои виждания, да се променят..
Тогава обаче, аз с разтреперани от ужас и притеснение крака,се катерех по стълбата и сглобявах, някакво изречение на немски в главата си..
Когато застанах срещу нея, се оказах доста по-висока и бабката отстъпи назад, след което ме измери с очи, като кон за продани на нещо подобно на немски ми каза, да я последвам в трапезарията..
Там говореха на “киолш”, местния диалект, който ужасно изкривяваше думите и те ставаха почти неразбираеми за мен и без това не свикнала още с езика..
Докато вървях след нея, ми мина през главата,че нищо мило не виждам в погледа на тази жена и чувството за студ остана, дори се затвърди.
Фрау Шедска ме заведе в трапезарията,това беше тъмната част от къщата, която не посмях да доближа през нощта, а сега на светлината пред мен се разкри огромно помещение с разкошни старинни мебели.
От едната страна имаше наистина невероятна и цветна, зимна вътрешна градина, а самата трапезария преминаваше, през огромна портална врата, към разкошно и необятно помещение – хол, разделен на няколко нива, всяко предназначено за нещо различно.
Имаше ниво за слушане на музика, със супер скъпа и невиждана от мен до тогава техника, имаше отделно пространство с ниска мебел, където явно се поднасяше кафе, също помещение за гледане на телевизия с огромен плазмен телевизор, какъвто до тогава в България, все още нямаше.
Всичко това, отвсякъде бе оградено с френски прозорци до земята, през които се виждаше не градина, а парк.
Дори не можех да видя до къде стига, явно обикаляше къщата отвсякъде.
Докато очите ми пробягваха по всичко това, фрау Шедска се бе настанила на красив бароков стол, който изглеждаше точно като трон, а и явно тя така се чувстваше седнала там.
Нямах време да осмисля всичко, тъй-като тя започна да говори бързо и рязко,а аз едвам успях да доловя, че явно ми се кара, затова че съм пуснала алармата, отваряйки прозореца.
В този момент из къщата се понесе звън на камбанка.
Това беше звънецът и фрауто ми посочи да отида да отворя.
На прага стоеше ниска, много набита и пълна жена, руса и синеока от типа мъжкарани.
Тя ме изгледа смаяно и влетя, а аз чувайки името си се върнах, обратно в трапезарията.
Фрау Шедска и жената говореха на бърз немски, като ме сочеха с очи. Аз се чувствах доста неловко.
Краката ми се подгъваха и наистина ми идеше да се изпаря на мига. Чувствах се зле, объркана и уплашена дори, а двете жени не спираха да говорят, да ме гледат и да се държат все едно съм някакъв предмет за обсъждане.
В договора за работа имаше клауза, която се казваше, че ще се храня със семейството на една маса и ме приемат, като негов член.
Бях забелязала сребърните сервизи и кристалите в огромните дървени скринове и още повече се притесних, дали ще успея да спазя етикета, който предполагах,че съществува тук.
Ех, блажени са вярващите, дето се вика.
Фрау Шедска ми махна да седна на един стол, първият от дълга редица от двете страни на продълговатата маса, която завършваше със същият разкошен стол, явно там е седял домакинът, нейният отдавна починал съпруг.
Странно, но докато се настанявах, усетих погледа на набитата жена и той изразяваше омраза.
Така се смаях.
Тя горката, си помислила, че ще трябва да слугува и на мен. Въпросната дама бе жена, която идваше два дена в седмицата и домакинстваше.
В Германия, много от жените-домакини изкарваха допълнителни пари, имено с такава работа.
Тя бе почасова и добре заплатена,особено в такива богати домове. Ставаше въпрос за четири часа, два пъти в седмицата, за което и се заплащаше 80 марки на същия ден, все още нямаше евро.
Разбира се, ако жената бе от друга националност, парите бяха наполовина. че и по-малко.
Та другата фрау, изпадна в тиха ярост, мислейки, че аз ще съм галеница на съдбата.
И се юрна към кухнята да донесе закуската, както разбрах.
Аз се строполих на стола и усещайки присвитите очи на Шедска, сменях всички цветове на дъгата и обилно се потях от напрежение.
И тогава чух,че фрау Шедска, ми обяснява как от сега нататък, ще се обръщам към нея с “мадам” Шедска?!
Помислих, че не чувам добре, тази жена определено си въобразяваше,че е велика.
Смаяно кимнах, опитвайки се да хапна нещо от закуската, която фрау Баум, тръсна пред мен.
Разбира се, не само,че не ми се ядеше, а направо ми призляваше.
Седях вдървено на стола и се опитвах да преглътна някакво парче, което упорито отказваше да мине през гърлото ми.
Задавих се и опитвайки се да се справя, започнах да кашлям и да се задъхвам, което ме накара да се почувствам адски непохватна и накрая почти се разплаках от неудобство.
Тъкмо се питах, как ще се храня така всеки ден и ще се притеснявам, когато “мадам” ме стрелна с поглед и ме попита дали съм свършила със закуската..
Eдва ли  бяха минали повече от 10 минути, но аз разбира се, веднага кимнах и тя повика фрау Баум.
Започна бързо да и обяснява нещо и в погледа на другата блесна злорадство,тя рязко ми махна с ръка и излязохме от трапезарията. Докато стоях по средата на огромната, приличаща на ресторантска по размерите си кухня, Баум се появи с прахосмукачка в ръце и ми я тикна.
Посочи ми коридора и ми каза да бързам,че много работа ни чакало.
Това бе първото и последно сядане на маса с “мадам”,но пък започваше дългото и непрекъснато чистене и слугуване в най-чист вид, което едва ли съм си представяла някога.
Думата “бързо”, за мен от този ден натам започна да означава издевателство над човека и тотален тормоз.
Тази дума ми предстоеше да чувам, стотици хиляди пъти на ден и никога, абсолютно никога, нищо не беше достатъчно добре или достатъчно бързо.
А тогава аз, облечена и издокарана, помъкнах прахосмукачката към коридора и се заоглеждах за контакт.
Фрау Баум зафуча и сърдито ми каза, да не се помайвам.
Опитах да обясня с усмивка,че не знам къде е контакта, но усмивката ми залезе при свирепия поглед и думите,че тук се работи бързо и аз за това съм там!?!?
В първият момент помислих,че не съм я разбрала добре. а  тя усетила сепнатият ми поглед, застана с ръце на кръста пред мен и ясно и отчетливо ми каза,че аз съм там за да чистя и то бързо.
Не бих могла да препредам снизходителното  изражение и демонстрацията на превъзходство.
Не бих могла да препредам погледа и по тялото ми, с моите 45кг и нежна фигура, застанала до приличащата на бизон фрау Баум.
Това не и се нравеше и имайки властта да ме унижи, тя се възползва на часа.
След прахосмукачката из едната половина на къщата, непрестанното следене ту от едната, ту от другата, още прибирайки я ми се каза БЪРЗО да отивам да мия прозорци.
Нека само да кажа, че ставаше въпрос за ранната пролет, дъждовете в Кьолн бяха в разгара си, а и там повечето време си беше все така. Беше ужасно студено, мъгливо и ветровито.
Аз все още бях по лека блузка и тънък панталон.
В кухнята ми беше приготвена огромна кофа и препарати, както и всякакви четки и бърсалки за стъкла.
Наредиха ми да пълня кофата, бързо и да излизам навън,където беше подпряна стълба.
Валеше ситен и напоителен дъжд, почти се беше стъмнило, толкова беше мрачно.
Наистина помислих, че не разбирам добре, дали трябваше да изляза и да мия стъкла в това време?!
Да, и то бързо.
Напълних кофата, но се оказа,че не съм била сложила достатъчно вода.
Върнах се за още.
Установих, че  едвам я вдигам тази кофа и тогава чух гласа на “мадам”.
Тя съскаше, присвила очи и сочеше кофата.
Още вода! И още!
Толкова беше тежка,че едвам вървях, оказа се,че се бавя.
По-бързо!!
Озовах се навън, на ужасният студ и трябваше да се кача по стълбата и да започна да мия френските прозорци, като слизам да изпирам бърсалките, през минута.
След 4-5 изплаквания, влизах да сменям водата,че била мръсна, макар прозорците да бяха съвсем чисти и поддържани.
А през цялото време, от вътрешната страна, “мадам” ме наблюдаваше и ръкомахаше непрекъснато, давайки ми някъкви неразбираеми инструкции, от което аз се сковавах още повече.
По-късно научих,че за тези френски витринни прозорци, идва специална фирма и ги мият само мъже, след което, биват полирани с машина, тъй като е изключително тежък, физически труд.
Всичко това, аз бях принудена да правя на ръка, уповавайки се на женската си физика.
Беше ми адски студено, не си усещах ръцете.
Толкова изкуствено създадено бързане, викане и тичане, не бях виждала.
Опитвах се  междувременно, да разбирам какво ми казват на непознат за мен език и на ужасен диалект и започнах да се уморявам, не на шега.
Никога до тогава не бях извършвала, толкова тежка физически работа, за толкова кратко време, под такъв стрес.
Чувствах ужасна слабост, почти се задушавах от бързане и притеснение, но се стараех всячески да се справя и се чудех къде точно бях пропуснала, че ме чака това в тъпия договор.
Къде е леката домакинска работа, като аз едвам вдигах поредната кофа,и то бе повече от видно,че не ми е по силите.
Успокоявах се с това,че поне е само няколко часа, не е цял работен ден и след това щях да имам време за учене, за курс, лично време.
Чак ми става жал за самата мен, колко съм била наивна..
Или по-точно, как се опитвах сама себе си да излъжа,че всичко е наред и ще се оправи.
От сутринта, до два след обяд, аз не спрях да мия прозорци, да влача кофи и между-другото да тичам да ми се показва от фрау Баум, как се пуска тази или онази  машина(сушилня,пералня,миялна).
Измих подовете в огромната кухня и коридорите, пренесох няколко каси със стъклени бутилки минерална вода, която докарваха всяка седмица в понеделник, стоварваха пред къщата и аз ги пренасях всичките вътре,сама.
Пуснах още веднъж прахосмукачката, но този път по килимите в трапезарията, хола и стаята с телевизора, избърсах прахта из същите тези помещения, като след мен непрекъснато се вървеше и се намираха грешки и ми се налагаше да повтарям някои неща, по няколко пъти.
В подземния етаж имаше гладачница и перално помещение  с едно единствено малко прозорче високо горе, откъдето се виждаше мъничко небе.
Толкова гадно и подтискащо помещение, където прекарвах часове наред по-късно, не бях виждала.
За почивка и дума не ставаше, на моменти ми се завъртаха кръгове пред очите от умора, но установих,че “мадам” изкача от всякакви места и е винаги дебнеща наблизо.
Гласът и свистеше в ухото ми и непрекъснато ме порицаваше.
Прозорците се оказаха недобре измити, но тя ме “успокои”,че утре ще ги измия пак, сега имало да гладя и викайки ми бързо,бързо,бързо се юрна към гладачницата,с невероятна за възрастта и скорост.
Аз буквално затичах след нея,бях посиняла от студ и от рязката смяна на температурата, там долу бе адски горещо ,ми притъмня съвсем. Леко понечих да се подпра на стената и тогава, тогава почти насън чух крясъците на тази жена, на вещицата “мадам”.
Тя викаше и викайки ми каза,че аз съм там да работя!!!
Че ако в моята страна сме били свикнали, да не работим, то там такова нещо нямало и веднага да съм почвала да гладя.
Трябваше да стисна неистово зъби, такава болка усетих, такава обида. Приближих се до дъската за гладене и заслушах обяснения как точно трябва да гладя.
Гладех всичко, даже долните и гащи, после  ги сгъвах по специален начин, ако не – тя ги разпръсваше и се налагаше да ги изгладя и преподредя пак и пак и пак.
След като ми даде наставление, “мадам” се изпари и ме остави да гладя.
В помещението нямаше столове, така че стоях права часове наред,без дневна светлина,без въздух,без нищо живо наоколо.
Там, на този подземен етаж в тази смразяваща тишина.
Която тишина,беше за предпочитане пред непрекъснатото викане на “мадам”,но също така ме подтискаше, направо ми спираше сърцето.
Тя крещеше за всичко и по всяко време.
Имаше тънък, писклив глас и когато той прорежеше тишината, аз буквално настръхвах, а в последствие и се разтрепервах, защото това винаги означаваше още работа или че пак не е доволна.
А тя никога не беше, от нищо.
Фрау Баум отдавна си беше тръгнала, аз бях сама и вече нищо не усещах по себе си от умора.
По едно време “мадам” се появи, тя ходеше с едни специални пантофи, които не вдигаха никакъв шум, за да се появява изневиделица, по всяко време, да ме проверява.
В погледа на тази старица, наистина имаше нещо садистично, тя изпитваше удоволствие да ме тормози и да има власт.
Усещах го. И в последствие се оказах права.
В агенцията, която и бе предлагала различни жени, се бяха хванали на бас,колко ще издържа аз.
Бяха ми дали седмица.
Аз стоях там 6 месеца и ме бяха обявили за луда или за мазохистка. После ми казаха, че никой не искал да остане там на работа,че всички бягали след няколко дни.
Семейството и търсело някой, който да живее там, не да идва за малко,понеже и те, нейните собсвени деца и внуци, не я понасяли.
И така се наложило, да търсят някой от чужбина, някой като мен.
От бивша, бедна социалистическа страна, над който тя да издевателства.
Защото не се сещам за друга дума, помнейки на какво ме подлагаше всекидневието.
Та, появи се вещицата и ми каза,че мога да спра и да се прибера в стаята си.
Аз послушно оставих ютията и тогава чух, как ми се казва,че имам право да съм на горният етаж САМО и ЕДИНСТВЕНО докато работя през деня,след това ми е категорично забранено да изкачвам стъпалата натам дори!?
Че след спиране на работа, имам право САМО и ЕДИНСТВЕНО да пребивавам в стаята си и никъде другаде!
Че ще се храня сама в стаята си, сама ще си готвя на една печка в стаите на прислугата и НЯМАМ право да напускам дома и без нейно изрично РАЗРЕШЕНИЕ и то само в почивния си ден, който е неделя!Че ми е абсолютно забранено да отварям хладилника в нейната кухня и да взимам нещо от него и  сутрин точно в 8 трябва да съм и сервирала закуска в леглото, да има прясно изцеден портокалов сок-задължително.
Другото щяла да ми каже утре, понеже се БИЛА УМОРИЛА ЗА ДНЕС?!?!
След тези нареждания, тя ми пожела “лека вечер” и се изкачи по стълбите нагоре,оставяйки ме в подземието сама.
Постоях така няколко минути  и се юрнах към стаята си надолу по коридора.
Там се хвърлих на леглото и започнах да налагам възглавницата с юмруци.
Хлипах ,хълцах, душех се в стенания, болка,ужас , обида, гняв. Цялата умора, стисканите цял ден сълзи и нерви ме разтърсваха на конвулсии.
Как щях да живея тук, как да стоя сама, затворена в подземието,без въздух,без нищо живо?
Обземаше ме паника и се засилваше.
През гадния, решетъчен, висок прозорец, виждах малко небе, а тя не даваше да се отварят прозорците,защото в шест часа,се спускаха капаците,по всички възможни такива в цялата къща и се включваше алармата.
След това, мърдане от там нямаше, и усещането наистина бе, като за жив заровен.
Резкият контраст, между супер луксозния горен етаж и ужасния подземен мавзолей,бе несравним.
Тя изрично бе подчертала, че моето място е там.
За нея аз наистина бях слугиня,при това от най-низшите, както си позволи да ми каже неколкократно, през следващите месеци.
Да засегне Родината ми, семейството ми, приятелят ми.
Мен, като човек и личност.
И тогава, докато в мен се надигаше познатата паника, докато сърцето ми се ускоряваше и тялото ми започна да изтръпва и да се сковава,чух как бавно започват да се спускат капаците на алармата.
С неизмерим ужас, гледах как изчезва и последното късче небе.
В стаята настана абсолютен мрак, но аз не бях в състояние да стана и да светна лампата.
Имах усещането, че  полудявам,че нямам грам въздух,че умирам. Атаката ме връхлетя, силна и страшна, неконтролируема.
Изправих се залитайки.
Опитвах се да се хвана за нещо,тресях се.
Исках да хвана нещо, да се уверя,че ме има, защото усещането,че изчезвам ме влудяваше.
Сядах,кляках.
Плачех.
И всеки път щом паническата атака ме отпуснеше, мисълта за мястото където съм, за утрешният ден и безизходицата в която бях, я подновяваше с нова сила.
Най-много му ужасяваше мисълта, че не съм свободна,че някой друг се разпорежда с мен,че не мога да изляза,че не мога да отворя прозореца и да дишам.
Господи, аз имах нечовешка нужда да дишам, а някой ми бе отнел това право.
И една част от мен, една позабравена част, която обожаваше свободата си, част която аз самата бях натикала някъде дълбоко в мен, ми казваше,че бъркам,че не бива да допускам това, че имам избора да се махна оттам.
А другата, измъчена от страхове част, ми напомни, какво поредно “разочарование” бих била за семейството си,за хората около мен. Вината ме захлупи, смаза ме и аз и се предадох.
В името на някой друг, реших да жертвам себе си.
“Да се стегна” – така и казват на тази жертва и ние сами и доброволно я правим, уж за добро.
Но чие добро?!
И аз останах, за да я дам..
Следва продължение..

Facebook коментари

450 Replies to “8) Робинята Изаура – модерна версия”

 1. Ahaa, its pleasant discussion concerning this article at this place
  at this webpage, I have read all that, so at this time me
  also commenting at this place.

 2. I’ll right away snatch your rss as I can not to find your email subscription link or e-newsletter service.
  Do you have any? Kindly permit me realize so that I could subscribe.
  Thanks.

 3. Good day! Do you know if they make any plugins to help
  with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but
  I’m not seeing very good gains. If you know of any please
  share. Many thanks!

 4. Wow, this piece of writing is fastidious, my sister is analyzing these things, so I am going to tell her.

 5. I am sure this post has touched all the internet users, its really really good
  post on building up new web site.

 6. Thanks for your blog post. What I would like to bring up is that pc memory is required to be purchased but if your computer still cannot cope with whatever you do by using it. One can add two random access memory boards of 1GB each, by way of example, but not certainly one of 1GB and one having 2GB. One should look for the manufacturer’s documentation for the PC to be certain what type of ram is essential.

 7. I’ve been surfing on-line greater than three hours these days, but I never
  found any attention-grabbing article like yours.
  It’s beautiful price enough for me. In my view, if all web owners and bloggers
  made excellent content as you did, the internet shall be much more useful than ever
  before.

 8. I will right away take hold of your rss as I can not find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter
  service. Do you have any? Kindly let me recognize
  so that I may subscribe. Thanks.

 9. Heya i’m for the first time here. I came across
  this board and I in finding It truly useful & it helped me out
  a lot. I am hoping to give something back and aid others such as you aided me.

 10. I have been surfing online more than 2 hours today,
  yet I never found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 11. I really like it when people get together and share opinions.
  Great website, keep it up!

 12. Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and
  i was just wondering if you get a lot of spam feedback?
  If so how do you reduce it, any plugin or anything you can advise?
  I get so much lately it’s driving me insane so
  any help is very much appreciated.

 13. I needed to thank you for this very good read!! I absolutely enjoyed every bit of it.
  I have got you book marked to look at new things you post…

 14. I love what you guys are up too. This type of
  clever work and coverage! Keep up the fantastic works guys I’ve added you guys to my own blogroll.

 15. It’s appropriate time to make some plans for the future and it is time to be
  happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you
  few interesting things or tips. Perhaps you could write next articles referring to this article.

  I wish to read more things about it!

 16. It is appropriate time to make a few plans for the future
  and it is time to be happy. I’ve learn this submit and if I could I want to counsel you some
  interesting things or suggestions. Perhaps you can write
  subsequent articles regarding this article.

  I desire to read more things approximately it!

 17. Hello there, I found your blog by way of Google even as looking for
  a related topic, your website got here up, it appears to be like good.

  I have bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, just changed into alert to your blog via
  Google, and found that it’s truly informative.
  I’m going to be careful for brussels. I’ll appreciate if you happen to continue this in future.
  Lots of people might be benefited from your writing.
  Cheers!wholesale ncaa jerseys

 18. I am sure this piece of writing has touched all the internet visitors, its really really nice article
  on building up new website.

 19. Wow, this piece of writing is fastidious, my younger sister is analyzing such things, therefore I am going to tell her.

 20. I’ve been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article
  like yours. It is pretty worth enough for me.
  In my opinion, if all website owners and bloggers made
  good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 21. I am sure this paragraph has touched all the internet viewers,
  its really really nice article on building up new webpage.

 22. This internet site is my aspiration, rattling great style and Perfect written content.

 23. Thank you for your site post. Jones and I are already saving for just a new publication on this matter and your writing has made all of us to save our money. Your notions really answered all our inquiries. In fact, over what we had acknowledged prior to when we discovered your fantastic blog. My partner and i no longer have doubts along with a troubled mind because you have attended to our own needs in this article. Thanks

 24. I simply could not go away your web site prior to
  suggesting that I extremely enjoyed the standard info a person provide for your guests?
  Is gonna be again continuously in order to investigate cross-check new posts

 25. I want to to thank you for this good read!! I certainly enjoyed every little bit of it.
  I’ve got you bookmarked to look at new things you

 26. Hello! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.

  Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to begin. Do you have any tips or
  suggestions? Cheers

 27. Quality posts is the important to be a focus for the viewers to pay a quick visit the web site,
  that’s what this site is providing.

 28. It is the best time to make a few plans for the future and it is time to be happy.
  I’ve learn this put up and if I may just I desire to recommend you few attention-grabbing
  issues or tips. Maybe you can write subsequent articles regarding this article.
  I want to read more things approximately it!

 29. It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy.
  I have read this post and if I could I desire to suggest you some interesting
  things or suggestions. Maybe you could write next articles referring to this article.
  I desire to read even more things about it!

 30. Affordable payday loans on the best terms!

 31. There is certainly a lot to know about this issue.
  I like all the points you have made.

 32. I just could not depart your website before suggesting that I extremely loved the standard information a person provide to your visitors?
  Is going to be back incessantly in order to inspect new posts

 33. I visited multiple sites except the audio quality for audio songs current at this web site is in fact marvelous.

 34. kmjq9w Superb, what a website it is! This weblog provides valuable information

 35. whoah this blog is great i love reading your posts. Keep up the great work! You know, a lot of people are looking around for this information, you can aid them greatly.

 36. Really informative blog.Much thanks again. Much obliged.

 37. Looking around I like to look around the online world, regularly I will go to Digg and follow thru

 38. nfl jerseys than a toddler tea party. The boys are happy

 39. Really appreciate you sharing this blog post.Much thanks again. Awesome.

 40. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this write-up and also the rest of the site is also very good.

 41. This website is known as a stroll-by way of for all the information you needed about this and didn?t know who to ask. Glimpse right here, and also you?ll undoubtedly uncover it.

 42. This is one awesome blog.Really thank you! Great.

 43. Some genuinely nice and useful information on this site, also I conceive the pattern holds good features.

 44. Really good information can be found on web blog.

 45. News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?

 46. Thank you for your article.Really thank you! Fantastic.

 47. I truly appreciate this post. I ave been looking all over for this! Thank goodness I found it on Google. You have made my day! Thanks again.

 48. Really enjoyed this blog article.Really thank you! Cool.

 49. This blog is no doubt entertaining and besides factual. I have picked up a bunch of helpful stuff out of this amazing blog. I ad love to visit it every once in a while. Thanks a bunch!

 50. I’а†ve read several excellent stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I surprise how so much attempt you set to make one of these fantastic informative web site.

 51. This was novel. I wish I could read every post, but i have to go back to work now But I all return.

 52. It as hard to find educated people on this topic, but you sound like you know what you are talking about! Thanks

 53. I visited a lot of website but I believe this one holds something extra in it in it

 54. Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is wonderful, let alone the content!

 55. Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is fantastic, as well as the content!

 56. Once We came up to this short article I may only see part of it, is this specific my internet browser or the world wide web website? Should We reboot?

 57. Some genuinely quality content on this web internet site, saved in order to my book marks.

 58. It as best to take part in a contest for probably the greatest blogs on the web. I will advocate this web site!

 59. Thanks-a-mundo for the blog article. Much obliged.

 60. Looking forward to reading more. Great post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 61. You ought to really control the comments listed here

 62. Really enjoyed this blog.Really looking forward to read more. Awesome.

 63. Im thankful for the post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 64. Im grateful for the blog.Really looking forward to read more. Great.

 65. welcome to wholesale mac makeup from us.

 66. this this web site conations in fact pleasant funny data

 67. Thanks , I have just been looking for info about this topic for ages and yours is the greatest I have discovered so far. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?

 68. You are my inhalation, I have few blogs and infrequently run out from brand . Actions lie louder than words. by Carolyn Wells.

 69. Right now it sounds like Movable Type is the top blogging platform out there right now. (from what I ave read) Is that what you are using on your blog?

 70. Really informative article.Really looking forward to read more. Will read on

 71. Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, as well as the content!

 72. liberals liberals liberals employed by non-public enterprise (or job creators).

 73. Some genuinely good articles on this internet site, thanks for contribution.

 74. Your method of telling the whole thing in this article is actually pleasant, all be able to effortlessly understand it, Thanks a lot.

 75. Several thanks for the fantastic post C IaаАа’б‚Т€ТšаЂаŒаАа’б‚Т€ТžаБТžd fun reading it! That i really like this weblog.

 76. You made some decent points there. I checked on the net for more information about the issue and found most people will go along with your views on this site.

 77. Your style is so unique in comparison to other people I have read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this web site.

 78. These are really fantastic ideas in about blogging. You have touched

 79. One of our guests lately recommended the following website:

 80. Thanks for sharing, this is a fantastic article post.Really looking forward to read more. Really Great.

 81. Its hard to find good help I am regularly proclaiming that its hard to find quality help, but here is

 82. I truly appreciate this article.Really looking forward to read more. Cool.

 83. This excellent website definitely has all of the information I wanted concerning this subject and didn at know who to ask.

 84. Spot on with this write-up, I honestly believe this amazing site needs much more attention. I all probably be returning to see more, thanks for the information!

 85. This post is genuinely a fastidious one it assists

 86. Thanks for writing such a good article, I stumbled onto your site and read a few posts. I like your style of writing

 87. I really liked your article.Thanks Again. Great.

 88. You ave gotten the best internet sites.|

 89. Really informative article.Much thanks again. Great.

 90. This is a topic that as close to my heart Best wishes! Exactly where are your contact details though?

 91. Major thanks for the article post.Thanks Again. Want more.

 92. This particular blog is really entertaining and also amusing. I have chosen many interesting stuff out of it. I ad love to visit it every once in a while. Cheers!

 93. It is not my first time to pay a visit this web site, i am visiting this website dailly and take nice facts from here everyday.

 94. Utterly written subject matter, thankyou for entropy.

 95. so I guess I all just sum it up what I wrote and say, I am thoroughly

 96. Thank you ever so for you article.Really thank you! Keep writing.

 97. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I ave really enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 98. your blog? Its very well written; I love what youve got

 99. What could you suggest in regards to your submit that you just made a few days in

 100. You have made some decent points there. I checked on the web for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this site.

 101. This text is worth everyone as attention. Where can I find out more?

 102. Really appreciate you sharing this blog article.Thanks Again.

 103. It as amazing for me to have a web page, which is good in support of my knowledge. thanks admin

 104. I was suggested this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You are amazing! Thanks!

 105. Some genuinely interesting info , well written and broadly user genial.

 106. I think this is a real great post. Great.

 107. Im obliged for the blog.Much thanks again. Want more.

 108. If some one wishes expert view on the topic of running a blog after

 109. we are working with plastic kitchen faucets at household simply because they are very cheap and also you can quickly replace them if they broke

 110. I used to be able to find good advice from your blog articles.

 111. Thanks so much for the article.Really thank you! Cool.

 112. Im thankful for the blog.Thanks Again. Will read on

 113. Im grateful for the post.Really thank you! Cool.

 114. Google

  That is the finish of this post. Right here you will find some web pages that we believe you’ll value, just click the links.

 115. we came across a cool web page that you may possibly appreciate. Take a look for those who want

 116. While checking out DIGG today I noticed this

 117. I wanted to thank you for this fantastic article, I certainly loved each and every small bit of it. I ave bookmarked your internet site to look at the latest stuff you post.

 118. very handful of web-sites that occur to become in depth beneath, from our point of view are undoubtedly effectively worth checking out

 119. You made some decent points there. I did a search on the subject and found most guys will agree with your blog.

 120. I wanted to thank you for this abundant read!! I absolutely enjoyed each little crumb of it. I have got you bookmarked to ensure made known original stuff you post

 121. I think this is a real great blog.Much thanks again. Great.

 122. Wow, great article post.Thanks Again. Much obliged.

 123. garly says:

  Want to get better rate for your payday loan? Whatch out your loan history! Click for more helpful hints

 124. Sexcams

  […]check beneath, are some entirely unrelated web sites to ours, however, they may be most trustworthy sources that we use[…]

 125. Adult sex

  […]very handful of sites that transpire to be comprehensive below, from our point of view are undoubtedly nicely really worth checking out[…]

 126. buy followers on instagram app

  […]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated information, nevertheless seriously worth taking a appear, whoa did one study about Mid East has got more problerms as well […]

 127. автогенез

  […]always a big fan of linking to bloggers that I love but don’t get a good deal of link adore from[…]

 128. attacco di panico

  […]The details mentioned within the report are a few of the ideal obtainable […]

 129. sexy gaming Chat

  […]we came across a cool site which you may get pleasure from. Take a appear if you want[…]

 130. Thanks For This Blog, was added to my bookmarks.

 131. Really enjoyed this article post.Really thank you! Cool.

 132. sexy Latina duo

  […]we came across a cool web site which you could love. Take a look in case you want[…]

 133. Really enjoyed this blog.Really looking forward to read more. Great.

 134. sweet Sofia cam

  […]the time to read or pay a visit to the content or websites we’ve linked to below the[…]

 135. sexy Melody webcam

  […]check below, are some absolutely unrelated web sites to ours, nonetheless, they may be most trustworthy sources that we use[…]

 136. Some really excellent info , Gladiolus I observed this.

 137. Utterly composed articles, Really enjoyed reading through.

 138. to this fantastic blog! I guess for now i all settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.

 139. amortization schedule with additional payment

  […]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated information, nevertheless truly worth taking a search, whoa did a single learn about Mid East has got far more problerms too […]

 140. Would you make a list of all of all your public pages like

 141. There as noticeably a bundle to know about this. I presume you made sure good factors in options also.

 142. You have observed very interesting details! ps nice web site.

 143. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 144. I simply want to say I am new to blogging and actually savored your web site. More than likely I am going to bookmark your site. You surely have wonderful writings. Regards for revealing your blog.

 145. Major thanks for the blog article.Much thanks again. Awesome.

 146. Thank you ever so for you article post.Really thank you! Great.

 147. Tory Burch

  […]usually posts some incredibly intriguing stuff like this. If you’re new to this site[…]

 148. gucci handbags

  […]we came across a cool web-site that you simply may delight in. Take a appear when you want[…]

 149. Sexy chat

  […]usually posts some quite exciting stuff like this. If you’re new to this site[…]

 150. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! However, how could we communicate?

 151. Hot webcam

  […]Here are some of the web pages we recommend for our visitors[…]

 152. VeаА аБТ–y goo? post. I certaаАаб‚Т€Т“nly appаА аБТ–аА аЂа•ciate

 153. party Poker.com view of Three Gorges | Wonder Travel Blog

 154. Comedy rap

  […]although internet websites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we feel they are in fact really worth a go as a result of, so possess a look[…]

 155. Really appreciate you sharing this blog.Much thanks again. Keep writing.

 156. funny hip hop

  […]Here is a good Weblog You may Locate Interesting that we Encourage You[…]

 157. Wonderful post, you have pointed out some amazing details , I besides believe this s a really excellent web site.

 158. If you are ready to watch comic videos on the internet then I suggest you to go to see this web site, it consists of really therefore comical not only videos but also additional material.

 159. فني صحي في الكويت

  […]here are some links to sites that we link to mainly because we consider they are really worth visiting[…]

 160. you might have a fantastic blog here! would you like to make some invite posts on my weblog?

 161. Nice Site , guys! Good Articles aswell. Bookmarked

 162. Im thankful for the article.Much thanks again. Awesome.

 163. Im obliged for the article.Really looking forward to read more. Will read on

 164. Superior day. i am undertaking research at this time as well as your blog really aided me,

 165. You completed a number of fine points there. I did a search on the theme and found the majority of people will agree with your blog.

 166. Since we are on the topic of pinging, this is yet another

 167. I think this is a real great blog article. Really Great.

 168. Oakley Sunglasses Outlet Oakley Sunglasses Outlet

 169. wow, awesome post.Really thank you! Really Great.

 170. Some really fantastic content on this website , thanks for contribution.

 171. You are my inhalation, I have few blogs and occasionally run out from brand . Truth springs from argument amongst friends. by David Hume.

 172. Wonderful issues altogether, you simply won a new reader. What would you suggest in regards to your publish that you made a few days ago? Any certain?

 173. Wow! this is a great and helpful piece of info. I am glad that you shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Keep writing.

 174. I truly appreciate this post. Keep writing.

 175. Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I ave been trying for a while but I never seem to get there! Many thanks

 176. Marvelous, what a blog it is! This web site provides helpful information to us, keep it up.

 177. This is a good tip especially to those new to the blogosphere. Brief but very precise information Appreciate your sharing this one. A must read post!

 178. Thanks for another great article. The place else could anybody get that type of info in such a perfect way of writing? I ave a presentation next week, and I am on the look for such information.

 179. Wow! This blog looks closely in the vein of my older one! It as by a absolutely different topic but it has appealing a great deal the similar blueprint and propose. Outstanding array of colors!

 180. Really informative blog article.Thanks Again. Keep writing.

 181. I think this is a real great blog.Thanks Again. Much obliged.

 182. Wow, great post.Really thank you! Want more.

 183. I value the blog article.Thanks Again. Fantastic.

 184. Very often I go to see this blog. It very much is pleasant to me. Thanks the author

 185. Really appreciate you sharing this article post.Thanks Again. Keep writing.

 186. Wow! This could be one particular of the most useful blogs We ave ever arrive across on this subject. Basically Great. I am also a specialist in this topic therefore I can understand your effort.

 187. This is really interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 188. You may have some real insight. Why not hold some kind of contest for your readers?

 189. I think, that you commit an error. Let as discuss. Write to me in PM, we will talk.

 190. The electronic cigarette uses a battery and a small heating factor the vaporize the e-liquid. This vapor can then be inhaled and exhaled

 191. Rice earned this name due to his skill and success in the new cheap nike jerseys season is doomed to suffer from the much feared lockout.

 192. Say, you got a nice blog post.Much thanks again. Want more.

 193. Keep up the wonderful work , I read few blog posts on this web site and I think that your blog is very interesting and holds circles of excellent info.

 194. Major thanks for the article.Really looking forward to read more. Really Cool.

 195. There is certainly a great deal to find out about this subject. I love all of the points you have made.

 196. Looking forward to reading more. Great blog article. Really Great.

 197. This is really interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 198. Really informative blog article.Much thanks again. Fantastic.

 199. This is a good tip especially to those new to the blogosphere. Short but very accurate information Appreciate your sharing this one. A must read post!

 200. Wow! This can be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Wonderful. I am also a specialist in this topic so I can understand your hard work.

 201. Really enjoyed this article.Really looking forward to read more. Fantastic.

 202. I was suggested this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You are amazing! Thanks!

 203. Very interesting info !Perfect just what I was searching for! аЂа‹Washington is the only place where sound travels faster than light.аЂа› by C. V. R. Thompson.

 204. There as definately a lot to learn about this topic. I love all of the points you have made.

 205. Major thanks for the blog post.Thanks Again. Will read on

 206. Politics is of It is higher to say nothing and be thought a idiot than to open your mouth and take away all doubt. ? Abraham Lincoln

 207. My brother suggested I might like this website. He was entirely right. This post truly made my day. You cann at imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 208. It as great that you are getting ideas from this piece of writing as well as from our argument made at this time.

 209. This website was how do you say it? Relevant!! Finally I have found something which helped me. Thanks!

 210. Your style is really unique in comparison to other people I have read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I all just book mark this blog.

 211. Really enjoyed this article post.Much thanks again. Will read on

 212. Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We ave ever arrive across on this subject. Actually Excellent. I am also a specialist in this topic therefore I can understand your effort.

 213. Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I ave been trying for a while but I never seem to get there! Cheers

 214. Thanks for sharing this fine write-up. Very interesting ideas! (as always, btw)

 215. Wow, great blog article.Much thanks again. Awesome.

 216. I simply could not leave your web site before suggesting that I actually loved the usual information a person supply to your guests? Is going to be back regularly in order to check up on new posts

 217. What a lovely blog page. I will surely be back. Please maintain writing!

 218. I think other site proprietors should take this web site as an model, very clean and magnificent user friendly style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

 219. http://alaturka.info
  # Amos 17.01.2019 11:25
  I assail day-to-day a not plenty entanglement pages and websites to be close with lade, but this
  webpage offers luxuriousness based articles.

 220. Thanks so much for the blog post.Thanks Again. Want more.

 221. I think this is a real great blog article.Really thank you! Great.

 222. I really liked your article.Much thanks again. Fantastic.

 223. Thanks for sharing this fine post. Very interesting ideas! (as always, btw)

 224. Useful info. Fortunate me I found your website by chance, and I am surprised why this twist of fate did not happened earlier! I bookmarked it.

 225. Thanks, I ave recently been searching for information about this topic for ages and yours is the best I have found so far.

 226. Thanks for the post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 227. You must take part in a contest for among the best blogs on the web. I will recommend this web site!

 228. you could have an amazing blog here! would you prefer to make some invite posts on my blog?

 229. Thank you for your post.Really looking forward to read more. Want more.

 230. Touche. Sound arguments. Keep up the good work.

 231. Superb Article My brother suggested I might like this web site. He was totally right. This post truly made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

 232. Muchos Gracias for your blog article.Much thanks again. Awesome.

 233. If conceivable, as you clear knowledge, would you mind updating your blog with more information? It is damned helpful in return me.

 234. seo zen software review Does everyone like blogspot or is there a better way to go?

 235. Politics is of It is higher to say nothing and be thought a idiot than to open your mouth and take away all doubt. ? Abraham Lincoln

 236. I truly appreciate this article post.Much thanks again. Really Great.

 237. I value the blog.Really thank you! Really Great.

 238. Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I ave been trying for a while but I never seem to get there! Thanks

 239. I truly appreciate this blog post.Much thanks again. Will read on

 240. Really appreciate you sharing this article post.Much thanks again. Really Cool.

 241. Some genuinely good blog posts on this website , regards for contribution.

 242. I really liked your article post.Really thank you! Much obliged.

 243. Very good blog post. I certainly love this site. Keep it up!

 244. keep up the superb piece of work, I read few articles on this web site and I think that your blog is rattling interesting and has got bands of fantastic information.

 245. Thanks for sharing, this is a fantastic article.Really thank you! Much obliged.

 246. Thanks-a-mundo for the blog article. Awesome.

 247. It as not that I want to copy your web-site, but I really like the design and style. Could you let me know which theme are you using? Or was it custom made?

 248. Thanks-a-mundo for the post. Really Great.

 249. You have made some good points there. I looked on the net to find out more about the issue and found most people will go along with your views on this website.

 250. Perfectly composed content material , regards for information.

 251. Very neat blog post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 252. There is visibly a bunch to realize about this. I believe you made certain nice points in features also.

 253. Usually I don at read article on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do it! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite nice article.

 254. Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Magnificent. I am also a specialist in this topic so I can understand your hard work.

 255. It is really a great and useful piece of info. I am glad that you shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 256. Really informative blog article.Much thanks again. Great.

 257. You are my inhalation , I have few web logs and infrequently run out from to brand.

 258. There may be noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice factors in options also.

 259. I really liked your blog article.Thanks Again. Keep writing.

 260. Outstanding story there. What occurred after? Thanks!

 261. This is a topic that is close to my heart Best wishes! Where are your contact details though?

 262. Thanks so much for the blog.Thanks Again.

 263. I just want to mention I am very new to blogging and site-building and absolutely liked you’re website. Most likely I’m planning to bookmark your blog post . You actually come with good writings. Thank you for sharing with us your web site.

 264. we like to honor lots of other net web sites around the web, even if they aren

 265. That is a good tip particularly to those new to the blogosphere. Brief but very accurate info Many thanks for sharing this one. A must read post!

 266. It as not all on Vince. Folks about him ended up stealing his money. Also when you feel his professional career is more than, you are an idiot.

 267. Muchos Gracias for your blog post.Really thank you! Awesome.

 268. It’s fresh to see a proper debate online and not all just concurring with the author for a change.

 269. Very interesting subject , thanks for posting.

 270. Perhaps you can write next articles referring to this article.

 271. Thanks-a-mundo for the article.Really thank you! Really Cool.

 272. Wow, that as what I was searching for, what a material! present here at this weblog, thanks admin of this web page.

 273. I truly appreciate this article post.Much thanks again. Really Great.

 274. Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this article and the rest of the website is very good.

 275. Some really quality content on this internet site , bookmarked.

 276. This is really interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I have shared your site in my social networks!

 277. Websites we recommend Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is magnificent, as well as the content!

 278. thus that thing is maintained over here.

 279. Simply a smiling visitant here to share the love (:, btw outstanding layout. Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler. by Albert Einstein.

 280. Muchos Gracias for your blog article.Really looking forward to read more. Fantastic.

 281. Pretty! This was an incredibly wonderful post. Many thanks for supplying this info.

 282. whoah this weblog is great i really like studying your articles. Stay up the great work! You already know, lots of persons are looking round for this information, you can aid them greatly.

 283. Video lesbiennes sexe porno ladies Also visit my blog post sexshop

 284. Wow, incredible weblog structure! How long have you been blogging for? you make running a blog look easy. The whole glance of your site is wonderful, let alone the content material!

 285. Thanks-a-mundo for the blog.Really thank you! Great.

 286. It as hard to come by educated people for this topic, but you sound like you know what you are talking about! Thanks

 287. Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I ave been trying for a while but I never seem to get there! Thank you

 288. This excellent website definitely has all of the info I needed about this subject and didn at know who to ask.

 289. Im no expert, but I feel you just made the best point. You obviously understand what youre talking about, and I can really get behind that. Thanks for staying so upfront and so genuine.

 290. Wow, great post.Really thank you! Fantastic.

 291. Usually I don at learn post on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to take a look at and do it! Your writing taste has been surprised me. Thank you, very great post.

 292. There as definately a great deal to know about this issue. I like all of the points you have made.

 293. Thanks-a-mundo for the article post. Want more.

 294. Really informative article.Really looking forward to read more. Much obliged.

 295. Not clear on what you have in mind, Laila. Can you give us some more information?

 296. Thanks a lot for the blog article.Thanks Again. Will read on

 297. the check this site out in a single-elimination bracket and let people vote for their favorites.

 298. Nonetheless, I am definitely pleased I came across

 299. Ridiculous quest there. What happened after? Thanks!

 300. Im thankful for the blog post.Much thanks again. Fantastic.

 301. Muchos Gracias for your article post.Thanks Again. Cool.

 302. Really enjoyed this article. Really Cool.

 303. wonderful post, very informative. I wonder why the other specialists of this sector don at realize this. You must proceed your writing. I am sure, you ave a great readers a base already!

 304. You ought to take part in a contest for one of the best blogs on the web. I will recommend this site!

 305. Thanks for the post.Really thank you! Fantastic.

 306. thanks so much.It make me feel better. I can improve my E and have opportunities in my job

 307. Regards for helping out, wonderful information. Nobody can be exactly like me. Sometimes even I have trouble doing it. by Tallulah Bankhead.

 308. of money in getting high quality Search engine optimization software if you begin

 309. This awesome blog is obviously awesome as well as diverting. I have chosen helluva helpful tips out of it. I ad love to return every once in a while. Thanks!

 310. Thank you for your article.Really looking forward to read more. Really Great.

 311. Thanks for sharing, this is a fantastic article.Really thank you! Really Cool.

 312. I am a little confused on exactly how I would make money by blogging, I mean who pay me and how, once I blog who come to my page and how do I get them there. I really appreciate if some one could break it down for me.. . Thanks!.

 313. If you say admit to crimes (real or not real) on blog posts, can you be reported to the police and be tried on what is written online?. What if the crime was just a lie, and its a supposed crime you did in another country?.

 314. you may have a terrific weblog right here! would you prefer to make some invite posts on my weblog?

 315. so I guess I all just sum it up what I wrote and say, I am thoroughly enjoying your blog.

Leave a Reply